COVID-19 Hastalarında Destek Tedavi-1; Genel Yaklaşım, Ağır Pnömonili Hasta, ARDS, Sepsis, Septik Şok sunumu için pptxtıklayınız21/04/2020


COVID-19 Hastalarında Destek Tedavi-2; Anti-sitokin ve Anti-inflamatuar Tedavi, Koagülopati Yönetimi sunumu için pptxtıklayınız21/04/2020


COVID-19 Temaslı takibi, Evde Hasta İzlemi, Morg Defin İşlemleri sunumu için pptxtıklayınız21/04/2020


COVID-19 Enfeksiyon Kontrolü ve İzolasyon sunumu için pptxtıklayınız21/04/2020


COVID-19 Epidemiyoloji, Tanı, Tedavi sunumu için pptxtıklayınız21/04/2020