Genel Bilgiler,
Epidemiyoloji ve Tanı

Erişkin Hasta
Tedavisi

Çocuk Hasta Yönetimi
ve Tedavi

Ağır Pnömoni, ARDS, Sepsis ve Septik Şok Yönetimi

Antisitokin-Antiinflamatuar Tedaviler, Koagülopati Yönetimi

Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon

Enfeksiyon Kontrolü
ve İzolasyon

Morg ve Defin
Hizmetleri