Erişkin Tedavi Algoritması için pdftıklayınız 12/04/2020

Yolcular ve Uçuş Görevlilerine Yönelik Takip Algoritması içinpdftıklayınız. 

COVID-19 Teması Olan Sağlık Çalışanlarının Değerlendirilmesi için pdftıklayınız 08/04/2020

COVID-19 Hastalarında Taburculuk ve İzolasyon Kuralları için pdftıklayınız 12/04/2020